» Polityka bezpieczeństwa

Promocje dnia

Obrus Laura 250x140cm

Obrus Laura 250x140cm91,99 zł81,99 zł

Pościel Winx 160x200

Pościel WinX 160x20079,00 zł70,00 zł

Pościel z kory 160x200 R378-3

Pościel z kory 1364,00 zł59,99 zł

Pościel kora 160x200 R358/2

Pościel z kory 2564,00 zł59,99 zł

Poduszka Real Madrid

Poduszka Real Madrid24,99 zł19,99 zł

Baranek Shaun pościel 160x200

Pościel Baranek Shaun79,00 zł69,00 zł

Polityka bezpieczeństwa

 

Bezpieczeństwo transakcji i ochrona danych


Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane przez PHU "Kat-Dor"
z siedzibą w Błoniu przy ul. Bieniewickiej 14. Powierzone nam dane osobowe w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:
- w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień;
- jeżeli wyrazisz na to zgodę w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez PHU "Kat-Dor".
 

Prawa dostępu do danych:

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronach www.kamkryst.pl Twoje Konto, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • Rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Gwarancja całkowitego bezpieczeństwa:

Wykorzystujemy najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych (danych osobowych i danych o karcie kredytowej), jakie są w tej chwili dostępne. Stosowanym przez nas protokołem transmisji, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie, jest protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu. Informacja wysyłana z serwera do klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW ustalane są klucze szyfrujące, stosowane następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na komputerze klienta a serwerem sklepu. Zarówno uzgadnianie kluczy, jak i sama transmisja są bardzo trudne do złamania. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW użytkownik jest o tym informowany.
  1. W przeglądarce Internet Explorer, w prawej części paska stanu jest wyświetlana kłódka. Klikając na nią zobaczymy certyfikat autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony.
  2. W przeglądarkach Firefox i Opera kłódka pokazuje się na pasku nawigacji. Klikając na nią możemy obejrzeć certyfikat autentyczności danej strony.

W SSL stosuje się certyfikaty tożsamości by sprawdzić uprawnienia serwerów
i użytkowników. Certyfikaty te są wydane i podpisane cyfrowo przez jednego
z wydawców certyfikatów - Certification Authorities (CA). Certyfikat naszego sklepu został wydany przez firmę Comodo, która wcześniej sprawdziła wiarygodność KamKryst.pl. Wchodząc na serwer, legitymujący się certyfikatem jednego ze znanych CA, mamy pewność, że serwer rzeczywiście jest tym, za który się podaje - tożsamość serwera jest automatycznie sprawdzana i potwierdzana przy połączeniu.
Kolejnym elementem, zapewniającym bezpieczeństwo przekazanych nam informacji, jest organizacja przechowywania przez nas danych osobowych i danych o kartach kredytowych. Są one zapisane na serwerze, do którego nie można dostać się
z internetu - na wydzielonym koncie, z kontrolowanym dostępem dla ograniczonej liczby osób.

 


Dla własnego bezpieczeństwa pamiętaj, aby po zakończonej sesji wylogować się ze strony. W tym celu kliknij link "Wyloguj się".
Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji.

Przejdź do strony głównej
Dotpay - płatności sklepu z pościelą KamKryst.pl